Fullscreen

Mamy nałożyła żadnych ograniczeń językowych. Skontaktowaliśmy się z producentami STM Nike Free Run i naukowców w dziedzinie zapytać o bieżących i niepublikowanych KRYTERIA studies.SELECTION: kontrolowane badania randomizowane monoterapii STM w ludzi w każdym wieku z padaczką jakiejkolwiek aetiology.DATA zbierania i analizy: Dwa recenzję autorzy niezależnie wybrane trial do włączenia i ekstrahowano odpowiedni danych.Następnie ocenione zostały następujące wyniki: (1) czas do nike Free Run 5.0 niepowodzenia leczenia; (2) czas 12 miesięcy remisji; (3) proporcja napadów na 12 miesięcy; (4) działania niepożądane; oraz (5) jakość punktacji życia. Analizy pierwotne były intencją-to-treat, jeśli to możliwe. Deficyt w tym zadaniu wskazuje, że SC odgrywa ważną rolę w wykrywania celów wizualnych nawet zadania, które nie wymagają Orientowanie wizualny. Po drugie, w celu dalszego zbadania sensowny obserwowany deficyt wzrokowy podczas inaktywacji i SC bezpośrednich porównań między dokonać detekcji i wydajności ustalania położenia, przetestowaliśmy koty w standardowym perymetrii paradygmatu. Wyniki w obu zadań badano po ognisku inaktywacji SC z mikroiniekcji muscymolu na różnych głębokościach i rostral / ogonowych miejscach na SC. Fotografie 2 lub 3 reprezentatywnych suchych miejscach na skórze na pniu zostały nike Free Run Sklep wykonane przed i po badaniu. Porównując przed, po fotografie procesu, ciężkość suchej skóry pod koniec procesu oceniano w skali 5-punktowej zakresie od znacząco poprawiła się pogorszeniu. Spośród 148 pacjentów badanych, 115 (78%) miało szerokie lub miejscowe suchej skórze tułowia. Minimalny czas pomiędzy wstępnym rozpoznaniem bardzo łagodnym zwężeniem aorty i operacji wyniósł 4,6 lat (średnio 14,0). Wiek w chwili rozpoznania, płci, początkowego gradientu, początkowego gradientu / wiek i niedomykalności zastawki aortalnej okazało się nie być predykcyjna wyniku. Jednak nachylenie transaortic gradientu [zmiany gradientu / czas (lata)] było predykcyjna wyniku (współczynnik ryzyka 1,69; przedział ufności, 1,4-2,2). Opracowaliśmy bydlęcej stereotaktyczną przyrząd w tym badaniu mają być stosowane do Holstein byd karmiony do wieku dorosłego. Bydlęcej stereotaktycznego instrumentu pochodzi od zasady Horsley Clarke. Para prostych uszu, barów i orbitalnych kawałki grzbiet swoich przewoźników, zaciski głowy, AP barów są symetrycznie rozmieszczone w poprzek tempie głowy. Rogówki zdrowia oceniano nike Free przy lampie szczelinowej biomicroscopy. Wyniki wykazały znaczący wzrost rozpraszania światła wraz z wiekiem, w szczególności w wieku powyżej 40 lat. Bezpańskie wyniki światła były istotnie niższe w barwnych osób bez Kaukazu, zwłaszcza w większych kątach.